Rozmiar: 15909 bajtów

- 143 -

1344, 7 I, Praga

in crastino Epyphanie

Karol, margrabia morawski (Karolus ... marchio Mor[auie]), nadaje Helmboldowi de Lukendorff (Helmboldus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratisl[aviensis]), wieś Rędzin k. Wrocławia (Ransin) nad rzeką Odrą (Odra).

Regest: RBM 4, s. 555, nr 1370.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów