Rozmiar: 15909 bajtów

- 149 -

1344, 7 II, Głogów

crastino s. Dorothe

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania, potwierdza miastu Głogów wszystkie jego dotychczasowe przywileje i uprawnienia.

Świadkowie: Misco z Rakowic k. Lwówka Śl. (Rakewicz), Zygfryd von Bischoffswerde (Siffrid), Otto Odder, Mikołaj Zelesck (Nik[olaus]), Tomasz Bavarus (Thomas), mieszczanin krośnieński, Botho, sędzia dziedziczny z Kożuchowa (Freystadt), Jan (Joh[annes]), protonotariusz książęcy.


Regest: CDS 28, s. 24, nr 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów