Rozmiar: 15909 bajtów

- 150 -

1344, 9 II, Oleśnica (Olesnicz)

III fer. in Carnis privio proximo

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlecie et dominus Olsniczensis), stwierdza, że rycerz Wojciech de Smoln (Woycech, Woytech, Wayczech) nadał swojej żonie Magdalenie (Magdalena) testamentem wszystkie należące do niego dobra położone w obrębie księstwa oleśnickiego (Olsniczensis), co książę zatwierdza.

Świadkowie: Henryk (Henricus) de Biberstein, Wojciech de Villgutt (Woyczech), Borsco Becher, banita de Wisenburg, Wlodko z Międzyborza k. Sycowa (Wlodko de Medzibor), Filip de Sakelow (Philippus). Datum per manus Henryka (Henri[cus]), notariusza książęcego.


Druk: Siles. rer. script. 3, s. 109.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów