Rozmiar: 15909 bajtów

- 151 -

1344, 14 II [Wrocław ?]

fer. V ante dominicam Esto Michi

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają Katarzynie (Katherina) wdowie po Mikołaju (Nicolaus), notariuszu miasta Wrocławia (Wratislauia), 14 grzywien rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów