Rozmiar: 15909 bajtów

- 152 -

1344, 14 II [Wrocław ?]

die beati Walentini

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) stwierdzają, że Albertus z Kątów Wrocławskich (Kanth), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), zapisał w testamencie szpitalowi Bożego Ciała swój folwark (allodium) Wrocław-Pilczyce (Pilsitz).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 9-10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów