Rozmiar: 15909 bajtów

- 153 -

1344, 23 II, Wrocław (Bresslow)

an den nächsten Montage nach Invocavit

Ławnicy wrocławscy (Bresslow): Konrad Ulmbruch (Conradus), Jan Ledirsnider (Hannos), Kristan Schuber, Tile z Żarowa k. Świdnicy (Zarow), Steinkelr, Hanke Rote, Hanke Wilhelm, Hanke Wras, Claus z Kątów Wrocławskich (Kanth), Piotr Rilkin (Feter), Walther Gebils stwierdzają, że Konrad von Watzenrode (Conrad) zeznał przed radą miejską oraz ławnikami, iż posiadał dokument zezwalający sprzedawać mu przez cały rok topiony łój w jatce mięsnej, co potwierdził Ryszard (Richardis) von Salich, który to dokument spalił mu się. W związku z tym rada nadała mu nowy dokument dotyczący tych samych uprawnień.

Oryg.: niem., AA Wrocław, Dok. kolegium wikariuszy we Wrocławiu nr 18.
Kopia: niem. tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów