Rozmiar: 15909 bajtów

- 154 -

1344, 24 II [Wrocław ?)

in vigilia beati Mathie Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają szpitalowi Bożego Ciała we Wrocławiu (Wratislavia) 26 grzywien rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów