Rozmiar: 15909 bajtów

- 160 -

1344, 20 III, Wrocław (Wratislauia)

Sabbatho proximo ante dominicam que cantatur Judica me

Konrad de Walckenhein, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaw(iensis]), stwierdza, że Hansel von Mollndorf opuścił swój udział w dziedzicznym wójtostwie w starym i nowym mieście oraz na przedmieściach Wrocławia.

Regest: AP Wrocław, Syg. D 9, s. 261.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów