Rozmiar: 15909 bajtów

- 161 -

1344, 26 III, Stary Zamek k. Wrocławia (Aldinburg)

fer. VI ante dominicam Palmarum proximo

Konrad, starosta wrocławski (Conradus de Valkinhayn ... Wratisl[aviensis)), oświadcza, że bracia Jan (Johannes) i Piotr (Petrus) zwani Wustenhube sprzedali opatowi Mikołajowi (Nycolaus) i całemu klasztorowi św. Wincentego we Wrocławiu (Wrat[islauia]) młyn zwany o czterech kołach, położony między dobrami Sośnica k. Wrocławia (Shosnicz), Wojtkowice k. Wrocławia (Ganczk) i Krobielowice k. Wrocławia (Crebilwicz) ze wszystkimi przynależnościami. Ich brat Henryk Wustenhube (Henricus) ze swojej części lasu przyległego do Krobielowic k. Wrocławia (Crebilwicz) nadaje pół pręta na potrzeby tego młyna. Młyn oraz część lasu sprzedali klasztorowi za sumę 100 grzywien. Transakcję tę zatwierdza starosta.

Świadkowie: Shybechinus de Czeczow, Ticzco de Borsnicz, Konrad (Conradus) Mulich de Rydeburg, Maciej de Mulheym (Mathya), Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Henryk Calow (Henricus) z Wrocławia-Pracz Odrzańskich (Pracz) - feudałowie, Piotr Nigro (Petrus), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), Luthco de Culpa, notariusz księstwa wrocławskiego (Wratislavien[sis]).
Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 265.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów