Rozmiar: 15909 bajtów

- 162 -

1344, 30 III, Paczków (Paczcow)

fer. III proxima post diem Palmarum

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus, dux Slezie et dominus in Munstirberg), oświadcza, że w jego obecności rycerz Henryk de Hugowicz (Heynricus de Huguwicz) nadał swoim synom: Rudugerusowi (Rudugerus), Sweydegurusowi (Sweydegurus, Sweidegurus), Henrykowi (Heynricus) i Wacławowi (Wenceslaus) miasto Złoty Stok (Reychinsteyn), jak również wsie w okręgu ziębickim: Doboszowice (Herwigsdorf), Katersdorf i Pogrodę (Krastowicz, Crastowicz), nadto prawa książęce i prawa dominialne we wsiach klasztoru kamienieckiego (Camensis): w Laskach k. Ząbkowic Śląskich (Heynrichswald, Heynrichsdorf), , Włodary k. Nysy (Volmarsdorf), Suszka k. Ząbkowic Śl. (Durrendorf) i Meyfriedesdorf.

Świadkowie: Jan Budow (Johannes), Piotr Santkonis (Petrus), Woytko Boemus, Cunadus de Reybnicz, Mikołaj (Nicolaus) de Libnow, Hartungus de Petirswald, Jan (Johannes) de Alta Muta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik wrocławskiego kościoła Św. Krzyża (Wratislaviensis), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy (fragment).


Druk: CDS 10, s. 146, nr 186.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów