Rozmiar: 15909 bajtów

- 166 -

1344, 10 IV, Legnica (Legnic)

IV Id. Aprilis

Bracia Wacław I i Ludwik I, książęta Śląska i panowie Legnicy (Wenczeslaus et Ludovicus ... duces Slezie et domini Legnicens[es]), za zgodą swojego ojca Bolesława III, księcia Śląska (Boleslaus), sprzedają wikariuszom katedry wrocławskiej (Wratislaviensis) za sumę 100 grzywien roczny czynsz w wysokości 10 grzywien we wsiach: Mierczyce k. Legnicy (Merczicz, Mersehwitz) i Toczalinie k. Legnicy (Thanczelino).

Świadkowie: Wilricus, proboszcz kościoła N. Marii Panny w Legnicy (Legnicz), Mikołaj (Nicolaus), proboszcz kolegiaty pod wezwaniem Bożego Grobu w Legnicy (Legnicz), Jan de Saffridivilla, proboszcz, Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephanus de Parchouicz), Franczko Busywoy (Franczco), Galbinus - rycerze książęcy, Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), Herman (Hermannus), notariusz książęcy.
Pieczęć księstwa legnickiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. chronologiczne nr 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów