Rozmiar: 15909 bajtów

- 168 -

1344, 14 IV, Brzeg

fer. IV post octavam. Pasche

Rajcy miasta Brzegu: Piotr Bertrami, Mikołaj Preudelonis (Ny[colaus]), Piotr Crysowicz, Meynuscho, Hanko de Prato, Jan de Lossow (Joh[annes]) wydzierżawili młynarzom na drugim brzegu Odry za młynem położone zarośla leśne za 1 1/2 grzywny czynszu rocznie. Rajcy zobowiązali się pomagać młynarzom pociągać do odpowiedzialności karnej niszczycieli zarośli leśnych. Rajcy rezerwują sobie prawo kopania gliny na tym terenie na produkcję cegły, płacąc za każdy piec wypalonej cegły.

Regest: CDS 9, s. 18, nr 115.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów