Rozmiar: 15909 bajtów

- 171 -

1344, 23 IV, Nysa

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, postanawia, że zgodnie z wcześniejszym jego zezwoleniem franciszkanie mogą spowiadać i nakładać pokutę, a także przyjmować darowizny przekazane testamentem z wyjątkiem pieniędzy.

Regest: Monumenta Germaniae Franciscana, Urkb. wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 49, nr l63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów