Rozmiar: 15909 bajtów

- 174 -

1344, 2 V, Awinion (Avinion)

V. Non. Mai. Pontificatus nostri Anno Secundo

Papież Klemens VI (Clemens) upoważnia legata na Węgry (Ungaria) i Polskę (Polonia) Arnolda de Lacaucina (Arnaldus) do ukarania ekskomuniką i innymi sankcjami Mikołaja de Bancz (Nicolaus), kanonika wrocławskiego (Wratislaviensis), i Bolesława III, księcia brzeskiego (Boleslaus dux Bregensis), z powodu uchylania się od świadczeń na rzecz kamery papieskiej.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 471, nr 608.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów