Rozmiar: 15909 bajtów

- 175 -

1344, 3 V

Jan Luksemburski, król czeski, na skutek interwencji do papieża Klemensa VI, otrzymał dziesięciny zalegające mu od 17 lat z miasta i diecezji wrocławskiej.

Regest: Z. f. Gesch. Schl. 25, s. 304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów