Rozmiar: 15909 bajtów

- 177 -

1344, 6 V, Nowogrodziec (Nuwinburg)

die Johannis ante portam latinam

Mikołaj, syn Piotra ze Strzeszkowa k. Głogowa (Nycolaus ... Petrus de Landiscrone), pan dziedziczny miasta Nowogrodziec nad Kwis± (Nuwinburg prope Quizsam), sprzedaje magdalenkom w NowogrodĽcu (Nuwinburg) ł±ki.

¦wiadkowie: Pezco ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscrone), de Olsna, stryj Mikołaja.


Regest: AP Wrocław, Rep. 98, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów