Rozmiar: 15909 bajtów

- 183 -

1344, 29 V, Świdnica

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, ustanawia targ solą w Świdnicy.

Regest: BU Wrocław, syg. 2721, s. 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów