Rozmiar: 15909 bajtów

- 185 -

1344, 2 VI, Trzebnica (Trebnicz)

IV Non. Junii

Rajcy miasta Ziębic (Mu[n)sterbergen[sis]): Mikołaj z Wigancic k. Z±bkowic ¦l. (Nycolaus de Wygandi villa), Mikołaj Opullerius (Nycolaus), Jan Olifex (Johannes), Piotr Tuycilleybe (Petrus) i Piotr Hokin (Petrus) oznajmiaj±, że Jadwiga, opatka klasztoru trzebnickiego (Hedwygis Trebnicen[sis]), przekazała Piotrowi, sołtysowi wsi Wigancice k. Z±bkowic ¦l. (Petrus ... Wygandi villa), folwark (allodium) klasztoru położony w tej wsi na okres 6 lat w zamian za roczny czynsz 7 grzywien. W wypadku wybudowania przez tegoż sołtysa w tym okresie czasu domu murowanego, jego koszty pokryj± obie strony po połowie.

Pieczęć miasta Ziębic.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów