Rozmiar: 15909 bajtów

- 187 -

1344, 16 VI, Wrocław (Breslau)

an deme andirn tage nach des heylinge sente Viti

Konrad von Valkinhayn (Cunrat), starosta wrocławski (Breslau), stwierdza, że w obecności jego i sądu w składzie: Ticze von Borsnicz, Hannose von der Wede, Henryk Wende (Heynrich) pod przewodnictwem Mikołaja Costchin (Nyclos), rozstrzygnięty został spór między Agnieszką z Mędłowa k. Wrocławia (Agnete von Mandelow) a braćmi Arnoldem (Arnold) i Rulandem (Ruland), synami Arnolda z Turowa k. Wrocławia (Arnold von Tuwerow), o szkody wyrządzane jej przez tych ostatnich we wsi Ozorzyce k. Wrocławia. (Shildern).

Świadkowie: Ticze von Borsnicz, Hannus von der Wede i Luthke von Culpe, pisarz krajowy.


Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 64, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów