Rozmiar: 15909 bajtów

- 190 -

1344, 22 VI, Ząbkowice Śląskie (Frankinstein)

in dominica infra octavas nativitatis sancti Johannis Baptistae

Henryk de Hugwitz (Henricus) i Jan Budow (Johannes) - rycerze, rozstrzygają spór między Janem opatem i całym konwentem klasztoru cysterskiego w Henrykowie (Johannes ... Henrichow) a rycerzem Reinhardem (Reynhardus) juniorem de Byshovisheym o prawo dominialne i inne prawa książęce we wsi Uciechów k. Dzierżoniowa (Bertoldi villa) w ten sposób, że przyznają je klasztorowi w zamian za odszkodowanie 40 grzywien wypłaconych przez klasztor Reynhardowi (Reynhardus).

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów