Rozmiar: 15909 bajtów

- 191 -

1344, 22 VI, Ząbkowice Śląskie (Frankinstein)

in dominica infra octavas nativitatis sancti Johannis Baptistae

Reinhard rycerz, syn Reinharda de Bischovishem (Reynhardus junior, filius Reynhardi senioris), zatwierdza polubowne załatwienie sporu przez Henryka de Hugwicz (Henricus) i Jana Budow (Johannes) o wyższe prawa książęce we wsi Uciechów k. Dzierżoniowa (Bertolldi villa) między nim a opatem Janem i klasztorem cystersów w Henrykowie (Johannes .... Henrichow). Spór ten zastał załatwiony w ten sposób, że prawa te przyznano klasztorowi, w zamian za co wypłacił on Reinhardowi (Reynhardus) 40 grzywien odszkodowania.

Świadkowie: Henryk de Hugwicz (Henricus), Jan Budow (Johannes) rycerze, Jan (Johannes) de Alta Muta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]).
Pieczęć wystawcy.


Oryg. łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 103.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów