Rozmiar: 15909 bajtów

- 193 -

1344, 24 VI, Bierutów k. Oleśnicy

die Johannis Baptistae

Mikołaj Czamborn von Kofczerdorf (Nic[olaus]) zobowiązał się do służby konnej dla księcia oleśnickiego Konrada I.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 72 a, Rutulus z.d. aelt. Oelsn., Kopialbuch, nr 182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów