Rozmiar: 15909 bajtów

- 194 -

1344, 24 VI

Mikołaj Tschammer z Kazanowa k. Strzelina (Nicolaus), właściciel zamku w Karłowicach k. Brzegu (Karlsmarkt), przyrzekł stanąć za wynagrodzeniem po stronie Konrada I, księcia oleśnickiego, w jego sporze z biskupem Przecławem (Preczlaus) i kapitułą wrocławską o Milicz.

Regest: A. f. schl. Kirchengesch. 4, s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów