Rozmiar: 15909 bajtów

- 197 -

1344, 1 VII, Awinion (Avinion)

Kal. Julii. Anno tertio

Papież Klemens VI (Clemens) zapewnia Kazimierza Wielkiego, króla polskiego (Cazimirus rex Polaniae), że ustanowieni obrońcy interesów biskupa i kapituły wrocławskiej (Wratislaviensis) w osobach: biskupa chełmińskiego (Culmensis), prepozyta budziszyńskiego (Budissinensis) i dziekana ołomunieckiego (Olomucensis) nie będ± godzić w interesy króla.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 474, nr 613.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów