Rozmiar: 15909 bajtów

- 199 -

1344, 30 VII, Ząbkowice Śląskie (Frankinsteyn)

an die Abdon et Sennes martyrum beatorum

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie et dominus in Munstirberg), na prośbę Segeharda (Segehardus), opata klasztoru cystersów w Kamieńcu (Camentz), zwalnia klasztor i jego poddanych od nadanych przez jego ojca, księcia Bolka II (Bolco), wszystkich ciężarów prawa książęcego z wyjątkiem subwencji generalnej nakładanej na miasta i rycerstwo książęce.

Świadkowie: Ludwik de Hakeborn (Ludwicus), Witego Boemus, Piotr ze Strączkowej k. Ząbkowic Śląskich (Petrus de Cuncendorf), Jenchinus de Comerel, kapelan, Andrzej z Warmątowic k. Legnicy (Andrea de Eycholcz), marszałek, i Jan (Johannes) de Altamutha, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, I, nr 122.
Druk: CDS X, s. 147, nr 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów