Rozmiar: 15909 bajtów

- 200 -

1344, 31 VII, Jawor (Jauwor)

in vigilia ad vincula sancti Petri

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Henricus ... dux Zlesie dominus de Furstinberg et in Jauwer), zwalnia mieszczan lwóweckich (Lembergenses) na okres jednego roku od wszelkich podatków w zamian za otrzymaną od nich jednorazową subwencję w wysokości 200 grzywien.

Druk: Urk. d. Stadt Löwenberg, s. 20, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów