Rozmiar: 15909 bajtów

- 208 -

1344, 29 VIII, Brzeg (Brega)

IV Kal. Septembris

Bolesław III, książę Śląska i pan Legnicy (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis), nadaje miastu Brzeg (Brega) przywilej, potwierdzający dawniejsze swoje nadania na produkcję i sprzedaż piwa w tym mieście, oraz daje członkom rady miejskiej pełne pełnomocnictwa i uprawnienia dla przestrzegania zasad i ochrany monopolu na produkcję i sprzedaż piwa w mieście, przeciwdziałania w sprowadzaniu piwa na sprzedaż przez mieszczan brzeskich (Bregensis) z innych miejscowości, zwłaszcza piwa świdnickiego (Swydeniczensis); mogą oni sprowadzać obce piwo do swoich domów jedynie dla konsumpcji własnej.

Świadkowie: Jan Knuwir (Johannes), Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Dirsco Mrokot, Borutha de Stanschow - rycerze, Bertoldus Schenke, Henryk (Henricus), sędzia kurii brzeskiej (Bregensis) i Gerlacus, notariusz książęcy.


Druk: CDS IX, s. 244, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów