Rozmiar: 15909 bajtów

- 209 -

1344, 30 VIII, Henryków (Heynrichow)

in die Sanctorum Felicis Adaucti Martirum

Brat Jan i cały konwent klasztoru cystersów w Henrykowie (Johannes ... Heynrichow) czyni Mikołaja (Nicolaus), zakonnika klasztoru, pełnomocnikiem dla zawarcia układu z klasztorem św. Wincentego we Wrocławiu (Wrat[islauia)) w sprawie należnych mu dziesięcin w folwarkach (allodia): Stachów k. Strzelina (Stachow), Lypicz i Sadowice k. Strzelina (Sadowicz). Dziesięciny te ma zastąpić roczny czynsz płacony przez klasztor w Henrykowie (Heynrichow) klasztorowi św. Wincentego w wysokości 2 grzywien.

Świadkowie: Jan Kessilhut (Johannes), przeor, Jan syn Goskona z Ziębic (Johannes Gosconis de Munstirberk), zastępca przeora, były opat Wynandus, Kanrad z Wrocławia (Conradus de Wrat[islauia]), kustosz, Konrad z Ciepłowód k. Ząbkowic Śląskich (Conradus de Tepliwode), Jan (Johannes), przełożony konwersów, Jan de Watzinrode (Johannes), Henryk z Wadochowic k. Ząbkowic Śląskich (Henricus de Wysintal), kustosz.
Dwie pieczęcie: opata i konwentu klasztoru w Henrykowie.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 263.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów