Rozmiar: 15909 bajtów

- 212 -

1344, 14 IX

Wawrzyniec (Laurentius), zastępca proboszcza w Byczeniu k. Ząbkowic Śl., pełnomocnik Mikołaja (Nicolaus) i jego żony Elżbiety (Elisabeth), właścicieli Byczenia, zawarł układ ugodowy z klasztorem kamienieckim w sprawie rozgraniczenia dóbr klasztoru i Mikołaja: Układ ten aprobują Mikołaj (Nicolaus), jego żona Elżbieta (Elisabeth) i ich synowie: Apezko, Mikołaj (Nicolaus), Hinczko, Ramfold, Luthko, Borutha, Bernhard i Dirsko.

Regest: J. Kopietz, Geschichte der deutschen Kultur, Wrocław 1910, s. 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów