Rozmiar: 15909 bajtów

- 214 -

1344, 26 IX, Legnica (Legnicz)

dominica ante diem beati Michaelis Archangeli proxima

Wacław I i Ludwik I, książęta Śląska i panowie Legnicy (Wenceslaus et Ludwicus ... duces Slesie et domini Legnicenses), potwierdzają klasztorowi cystersów w Lubiążu (Lubens) dokumenty nadania, wolności i przywileje jakie ten klasztor otrzymał od ich ojca, księcia Śląska i pana Legnicy Bolesława III (Boleslaus dux Slesie), oraz jego poprzedników. Nadania te potwierdzone są istniejącymi dokumentami.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Steffanus de Parchwicz), Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Heinricus de Landescron), Franczco, doradca prawny, Peczoldus z Kalisza (de Kalys) - mieszczanie legniccy (Legnicenses), i Thammon z Karczówki k. Żagania (Calkruthe), notariusz książęcy.
Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 295.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów