Rozmiar: 15909 bajtów

- 222 -

1344, 13 X

III Id. Octobris

Mikołaj zwany z Danielowic k. Oławy i jego żona Elżbieta (Nicolaus de Danielwicz ... Elysabeth), właściciele dziedziczni wsi Byczeń k. Ząbkowic Śląskich (Byzen, Bycen, Byczen), stwierdzają, że w związku ze sporem o granice między ich posiadłościami a dobrami klasztoru w Kamieńcu (Camencz, Kamencz), zwłaszcza w pobliżu wzgórza zamkowego w Śremie k. Ząbkowic Śl. (Schram) i wsi Śrem (Schram), aż do wsi Topola k. Ząbkowic Śląskich (Rychenow, Richenow), zawarli porozumienie w tej sprawie z opatem Syghardem (Syghardus) i konwentem w sposób następujący: rzeka Nysa (Nysa) ma być naturalną granicą rozgraniczającą ich posiadłości w Byczeniu k. Ząbkowic Śląskich (Byczen), ta część posiadłości klasztoru, która znalazła się po stronie posiadłości Mikołaja (Nicolaus) ma należeć do niego i odwrotnie, posiadłości tegoż Mikołaja w Śremie (Schram) i w Topoli (Richenow) należeć mają do klasztoru. Te posiadłości, które należały niegdyś do Mikołaja (Nicolaus) w Byczeniu (Bycen) mają należeć do klasztoru. Klasztor ma mieć prawo pierwszeństwa rybołóstwa w stawie koło wsi Topola (Richenow). Klasztor może również na użytek swoich posiadłości przekopać rów nawadniający prowadzący przez posiadłości Mikołaja (Nicolaus). Wynikłe ewentualne szkody w związku z tym, które mogłyby być spowodowane wylewem wód pokryć ma klasztor.

Świadkowie: Albertus, zastępca proboszcza w Byczeniu k. Ząbkowic (Bycen), Paweł, sołtys w Topoli (Paulus ... Rycheno), Henryk, sołtys z Chwalisławia k. Ząbkowic Śląskich (Henricus .. in Wolveramvilla), Henryk de Vinea (Henricus), kapłani i bracia świeccy: Piotr, przeor (Petrus), Konrad, podprzeor (Conradus), Jan, ekonomista klasztorny (Johannes), Jan (Johannes), dozorca, Konrad (Conradus), niegdyś odźwierny, Wynandus, wójt.


Druk: CDS X, s. 148, nr 188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów