Rozmiar: 15909 bajtów

- 223 -

1344, 15 X

in die sanctae Hedvigis

Botho de Turgowe, pan Lubina (Lubyn), stwierdza, że mieszczanie lubińscy (Lubynenses) udowodnili swoimi dokumentami, że są wolni, od podatku menniczego, a także, iż mają prawo do targu solą, z tym że obcy muszą płacić podatek przy transakcjach tym produktem.

Świadkowie: Henryk de Gan (Henricus), Jan Herstein (Johannes), Konrad Jenkowycz (Canradus), Piotr notariusz Botha (Petrus ... Botho).


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów