Rozmiar: 15909 bajtów

- 225 -

1344, 15 X, Legnica

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenzeslaus), scedował swoje prawa do młyna położonego przy końcu wsi Jerzmanice Zdrój k. Złotoryi (Hermannsdorff) na miasto (Chojnów ?).

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dział C, nr 37, A. d. Stadt Haynau nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów