Rozmiar: 15909 bajtów

- 228 -

1344, 5 XI, Nysa

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, oznajmia, że rycerz Piotr Sandkonis (Petrus), sprzedał swoją wieś Konradowa k. Nysy (Conradsdorff, Konradsdoef) z sołectwem i wszystkimi uprawnieniami staroście biskupa w Nysie Janowi von Waldow (Johannes).

Świadkowie: Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanonik wrocławski, Mikołaj (Nicolaus) von Panowicz, Nykossius, wójt biskupi w Nysie, Mikołaj z Lwówka Śląskiego (Nikolaus von Lemberk), prokurator biskupa, Wroczko, marszałek biskupa, Peczo zwany Stoss, dworzanin biskupa, Filip (Philipp), notariusz biskupa.


Regest: AP Wrocław, Rep. 135, nr 65. Privilegia der Stadt Neisse, nr 46, s. 37; CDS, t. 36, s. 6, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów