Rozmiar: 15909 bajtów

- 229 -

1344, 6 XI

Jan (Johannes) de Altamuta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, protonotariusz księcia ziębickiego Mikołaja (Nicolaus) poświadczony jako proboszcz w Środzie Śląskiej (Novumforum).

Regest: Mitteil. d. schl. Gesellsch. f. Volkskunde 28, s. 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów