Rozmiar: 15909 bajtów

- 230 -

1344, 9 XI

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, oświadcza, że Dirzko z Domanic k. Świdnicy (Domancz, Domanze) darował kościołowi w Kemnicz w okręgu grodkowskim 1 łan swojego folwarku (allodium), 2 łany pola w Kemnicz oraz 8 grzywien rocznego czynszu z karczmy dla wikariusza kościoła w Kemnicz w zamian za to, że proboszcz tego kościoła ma utrzymywać przy sobie jednego księdza i obaj będą odprawiać 2 msze uroczyste w środy, piątki i soboty oraz w dnie świąteczne. Biskup potwierdza tę darowiznę i nadaje kościołowi w Kemnicz dziesięcinę polową na utrzymanie wikariusza tego kościoła.

Świadkowie: Jan (Johannes), archidiakon głogowski i kanonik wrocławski, protonotariusz biskupa, Piotr, proboszcz w Ścinawie (Petrus ... Stynavia), Hanko; proboszcz w Brzezimierzu k. Oławy (Bresmir).


Regest: Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumlandes auf Grund der drei ältesten Neisser Lagerbücher, wyd. K. Engelbert, Würzburg 1964, s. 20, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów