Rozmiar: 15909 bajtów

- 231 -

1344, 16 XI, Nysa (Nysa)

XVI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wrat[islauiensis)), przekazuje klasztorowi cysterskiemu w Kamieńcu (Kamencz) liczne dochody roczne z swoich dóbr dziedzicznych, tj. z młyna krzyżowców położonego koło wsi Ruschow w pobliżu Michałowa k. Brzegu (Mychalow), 5 wiardunków i 2 skojce z karczmy w Olszance k. Brzegu (Alczenow), 1 grzywnę z Pogorzeli k. Brzegu (Pogorella), z dwu łanów 4 miary pszenicy i z 3 łanów Alberta (Albertus) 2 miary pszenicy, z łana Wernhera (Wernherus) 2 miary pszenicy i dwu łanów rzeźnika Konrada (Conradus) oraz Hanka zwanego Drelicz (Hanco) 4 miary pszenicy, z jednego łana Wernhera (Wernherus) 1 miarę pszenicy, pod warunkiem, że po śmierci biskupa Przecława (Preczlaus) w kościele w Michałowie (Mychelow) odbywać się będą uroczystości za duszę biskupa przez 8 dni kolejnych odprawiane przez braci w tymże Michałowie (Mychelow), oraz że z tego czynszu 1/2 grzywny otrzymają bracia w Michałowie (Mychelow).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Piotr, scholastyk kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Petrus Wrat[islaviensis]), Konrad, proboszcz w Turowie k. Wrocławia (Conradus ... Thurow), Mikołaj z Lwówka Śląskiego (Nicolaus de Lemberc) - prokuratorzy biskupa.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88 I, nr 123.
Druk: CDS X, s. 149, nr 189.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów