Rozmiar: 15909 bajtów

- 234 -

1344, 23 XI, Nysa (Nysa)

IX Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), pozwala klasztorowi w Kamieńcu (Kamencz) nabywać dobra w obrębie ziem biskupstwa i rezygnuje z praw feudalnych do tych posiadłości. Ponadto wyznaczone za zgodą kapituły powinności na rzecz biskupstwa klasztor ma płacić według swoich możliwości.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Piotr, scholastyk kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Petrus ... Wrat[islavia]), Konrad, proboszcz w Turowie k. Wrocławia (Conradus ... Thurow), Mikołaj z Lwówka Śląskiego (Nicolaus de Lemberc) - prokuratorzy biskupa.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88 I, nr 124.
Druk: CDS X, s. 150, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów