Rozmiar: 15909 bajtów

- 236 -

1344, 23 XI, Praga (Prag)

IX Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), Henryk de Baruth (Heinricus), prepozyt katedry, dziekan, Stefan (Stephanus), Henryk, scholastyk, i cała kapituła kościoła wrocławskiego (Heinricus ... Wrat[islaviensis)), oświadczają, że przyjęli w lenno od króla Czech, Jana Luksemburskiego (Johannes rex Boemie), miasto Grodków (Grotkaw) z przynależnościami, nabyte od księcia śląskiego i pana Brzegu, Bolesława III (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Bregensis).

Świadkowie: Karol, margrabia Moraw (Karolus ... marchio Morauie), Jan, książę Karyntii (Johannes dux Karynthie), Bolko II opolski (Bolko Opoliensis), Henryk V żagański (Heinricus Saganensis) - książęta i wasale króla Czech (Boemia), Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan, biskup miśnieński (Johannes ... Misnensis), Renzzo de Plawen, Hinko zwany Berka de Duba, burgrabia praski (Pragensis), Henryk z Lichnic (Heinricus de Luczemburg), Wank de Wartemberg, Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Ticzco de Panowicz - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses).


Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 348, nr 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów