Rozmiar: 15909 bajtów

- 238 -

1344, 23 XI, Praga (Prag)

an sand Clementen tag

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Heinreich ... herczog zu Slezie, herre zu Glogow und zu Sagan), przyjmuje wszystkie swoje ziemie z połową Głogowa (Glogow) w lenno od Jana Luksemburskiego, króla czeskiego, zwierzchniego księcia Śląska i pana Wrocławia (Johannes chunig zu Behem graf zu Lucemburc, obirster furst in Slezie und herr zu Braczlab), oraz zobowiązuje się składać przysięgę lenną królowi Janowi (Johannes) z ziem swoich stryjów, Konrada I oleśnickiego (Conrades von der Olsnicz) i Jana ścinawskiego (Hannus von der Styna), w wypadku ich bezpotomnej śmierci.

Świadkowie: Arnest, arcybiskup praski (Prag), Przecław, biskup wrocławski (Predzlab zu Bretzlab), Jan, biskup miśnieński (Johannes zu Meichsen), Karol, margrabia Moraw (Karl zu Merhern), Jan, książę Karyntii (Johannes van Khernden), Bolko II opolski (Bolco von Opol), Reuzze wójt von Plawen, Hynk zwany Berk von der Duben, Henryk z Lichnic (Heinrich von Luchtenburc), Wank, Jesk i Benesch van Wartenberc, Hayman von der Duben, zwany von Nachod, Herman z Piasecznej k. Zgorzelca (Schonburc), zwany von Crumczow, Jesk von Michelsperc, Ruzze an Lutitz, kamerariusz czeski (Behem), Fryderyk (Fridrich) von Piberstain.


Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 163, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów