Rozmiar: 15909 bajtów

- 239 -

1344, 23 XI, Praga (Prag)

in die sancti Clementis

Jan Luksemburski, król czeski, zwierzchni książę Śląska i pan Wrocławia (Johannes Boemie rex Lucemburgen[sis] comes, princeps Silesianorum et dominus Wratislauiensis), na prośby biskupa wrocławskiego Przecława (Przedzlaus episcopus Wrat[islaviensis]) oraz kanoników katedry: Ottona z Dunina k. Legnicy (Otto de Donyn) i Mikołaja (Nicolaus) de Panvitz, Panwicz, doktora praw i prokuratora kapituły, nadaje im w lenno miasto Grodków (Grodkov, Grotkow) z przynależnościami, nabyte od Bolestawa III, księcia Śląska i pana Brzegu (Boleslaua ... Bregen[sis]).

Świadkowie: Karol, margrabia morawski (Karolus ... Morauie), Jan, książę Karyntii (Johannes dux Karinthie), Bolko II opolski (Bolco dux Opoliensis), Henryk V, książę żagański (Henricus dux Saganensis) - książęta i wasalowie króla Czech, Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan, biskup miśnieński (Johannes episcopus Misnensis), Renzzode Plauen, , Hynco zwany Bercka de Duba, burgrabia praski (Pragensis), Henryk z Lichnic (Henricus de Luchtenburc, Lucemburg), Wanco de Wartenberc.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. chronologiczne nr 68.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 119.
Transumpt: 1. tamże z 20 XII 1365, syg. DD 32; 2. tamże z 19 III 1366, syg. DD 35.
Druk: Urk. z G. d. Bisth. Breslau, s. 335, nr 295.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów