Rozmiar: 15909 bajtów

- 241 -

1344, 3 XII, Brno (Brunna)

fer. VI past festum beati Andree Apostoli proxima

Karol, margrabia Moraw (Karolus ... marchio Morauie) i Jan, książę Karyntii, Tyrolu i hrabia Goricie (Johannes ... dux Karinthie, Tyrolis et Goricie comes), obiecują na prośby rajców miasta Wrocławia (Wratislauiensis) zabezpieczyć mu wszystkie nadane wolności i przywileje przez ich ojca, Jana Luksemburskiego, i potwierdzają jednocześnie dokument swojego ojca z 27. X 1343 r. (por. nr 115).

Druk: Bresl. Urkb., s. 161, nr 179.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów