Rozmiar: 15909 bajtów

- 245 -

1344, 24 XII, Kamieniec (Kamencz)

in vigilia Nativitatis Christi

Mikołaj (Nicolaus) i jego żona Elżbieta (Elyzabeth), właściciele w Byczeniu k. Ząbkowic Śląskich (Bycen), stwierdzają, że pożyczyli od Sygeharda (Sygehardus), opata klasztoru kamienieckiego (Kamencz), 3 grzywny, oświadczając równocześnie, że nie będą rościć żadnych pretensji do wierzyciela z tytułu wyrządzonych im szkód dopóki nie spłacą długu.

Druk: CDS X, s. 151, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów