Rozmiar: 15909 bajtów

- 249 -

1345

Jan Luksemburski, król czeski, daje biskupowi wrocławskiemu prawo patronatu w Wysokiej Cerkwi k. Głogowa i w Bytomiu nad Odrą.

Regest: AP Wrocław, A. m. Wrocławia, syg. D 35, s. 198, nr MM 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów