Rozmiar: 15909 bajtów

- 252 -

1345

Przecław, biskup wrocławski, odnawia prawo patronatu archidiakonowi nad całą diecezją wrocławską.

Regest: AP Wrocław, A. m. Wrocławia, syg. D 35, s. 198, nr MM 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów