Rozmiar: 15909 bajtów

- 258 -

1345, 4 I, Wrocław (Wratislavia)

fer. III proxima post Circumcisionem Domini

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Bohemie rex ac Lucemburgensis comes), zatwierdza wszystkie przywileje mieszczanom strzelińskim (Strelinenses), które zawarte są w dokumencie wystawionym przez syna Karola (Karolus marchio Moravie) w swoim i ojca imieniu, w związku z obiecanym przez mieszczan strzelińskich hołdem, który ma być złożony Janowi, jego synowi Karolowi i Koronie Czeskiej (Regnum Boemie) na wypadek bezpotomnej śmierci Mikołaja, księcia ziębickiego (Nicolaus Munsterbergensis dominus).

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 323, nr 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów