Rozmiar: 15909 bajtów

- 262 -

1345, 6 I, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, stwierdza, że mieszczanin wrocławski Helmbuld von Luthindorf zobowiązał się przekazać Janowi z Cieszyna (Johan von Teschin) dane mu wcześniej w zastaw posiadłości w Żórawinie k. Wrocławia w wypadku nie zwrócenia mu długu w wysokości 202 1/2 grzywny do św. Michała.

Regest: RBM IV, s: 605, nr 1501.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów