Rozmiar: 15909 bajtów

- 265 -

1345, 20 I, Kamienna Góra (Landeshut)

an S. Fabiani unde Sebastiani

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Heinrich ... Herzoge von Slezien Herre von Furscenberg unde czu dem Jawor), nadaje rycerzowi Konradowi z Czernicy k. Jawora (Kunrate von Czirnen) ze wszystkimi prawami wsie: Rybnicę k. Jeleniej Góry (Reibnitz), Strupice k. Jeleniej Góry (Strupitz), Bertholdisdorf i folwark Jeżów Sudecki k. Jeleniej Góry (Grunow).

Druk: J. D. Hensel, Historisch - Topographische Beschreibung der Stadt Hirschberg in Schlesien, Jelenia Góra 1797, s. 61.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów