Rozmiar: 15909 bajtów

- 267 -

1345, 26 I, Wrocław (Breslau)

an der mittewoche nach sente Pauls tag als her bekart wart

Konrad von Valkinhayn (Curat !), starosta wrocławski (Breslau), stwierdza, że w jego obecności oraz sądu dworskiego w składzie panów: Ticzen von Borsnicz, Hankin von der Wede, Heynriche Wende, Lutholde Zomiruelt, Jeskin von dem Smolcz, Heynriche Calow z Pracz Odrzańskich k. Wrocławia (Pracz), i mieszczan: Thylmanne Swarcze, Hanose z Lubeka k. Gliwic (Lubec), Franckin Hartlibe i Hankin Budasin, Dominicks z sędzią Mikołajem Costchin (Nyclos) na czele, toczył się spór między Albrechtem Shrolle (Albrecht) i żoną Kunada von Wyrbicz (Cunad) o granice między ich posiadłościami Steyne i Sente Margriten.

Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 65, nr 47.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów