Rozmiar: 15909 bajtów

- 268 -

1345, 28 I, Z±bkowice ¦l±skie (Frankinsteyn)

proxima fer. sexta ante Purificationis Virginis Gloriose Marie

Rajcy z±bkowiccy (Frankensteyn), a mianowicie: Mikołaj Niger (Nicolaus), Mikołaj Kershil (Nicolaus), Mikołaj Scriptor (Nicolaus) i Henryk Lynwoter (Henricus) stwierdzaj±; że Wojciech (Woycech), brat Kunadusa (Cunadus) byłego sołtysa w Budzowie k. Z±bkowic ¦l±skach, (Shoninwalde) zgadza się na sprzedaż przez brata klasztorowi cysterskiemu w Henrykowie (Heinrichowe) sołectwa w Budzowie za 430 grzywien.

¦wiadkowie: Jan Clapfer (Johannes), Sinderamus - rajcy, Trouchtil, piekarz, Mikołaj Berwic (Nicolaus) - mieszczanie z±bkowiccy (Frankensteyn), Mencilinus de Petirwicz, rycerz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok, klasztoru w Henrykowie nr 97.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów